Vn.Phimtructuyen.Org


PHIM CUU AM CHAN KINH | PHIM CửU ÂM CHâN KINH | PHIM BỘ TỔNG HỢP

Cửu Âm Chân Kinh | PHIM BỘ TỔNG HỢP


Cửu Âm Chân Kinh
20 Episodes | View: 138429   | 
Episodes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (Hết)

  Description:
Giới thiệu: Tương truyền bí kíp võ công đệ nhất thiên hạ Cửu Âm
Chân Kinh có liên quan đến bức tranh của Cái Bang & Thánh Nữ của Sát Mãn
Giáo, ai ai cũng muốn chiếm đoạt... Đông Tà Hoàng Dược Sư trên đường nảy sinh
tình cảm với thánh nữ nhưng vì phụ hoàng, Thánh Nữ gạt bỏ tình riêng quay về Sát
Mãn Giáo.

Đứng trước cơ hội giành lấy Cửu Âm Chân Kinh. 4 đại cao thủ
Đông Tà - Tây Độc - Nam Đế - Bắc Cái ngang tài ngang sức nhau. Trước tình thế
này Vương Trùng Dương Trương chân nhân đã mở ra "Hoa Sơn Luận Kiếm". Ai là người
chiến thắng sẽ đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Cuối cùng Cửu Âm Chân Kinh do Trương
Chân Nhân cất giữ, trước khi chết ông giao lại cho sư đệ Châu Bá Thông với di
ngôn không để ai đọc được Cửu Âm Chân Kinh.

Trần Huyền Sanh là đệ tử của
Thiết Chưởng Môn, vì hiểu lầm Đông Tà Hoàng Dược Sư giết chết sư bá quyết chí
trả thù, lại cùng Mai Nhược Hoa đệ tử của Tây Độc kết nên tình oan gia... Về sau
cơ duyên cả 2 trở thành đệ tử của Đông Tà.

Trải qua nhiều biến cố Dược Sư
& thánh nữ đã được ở bên nhau ở Đào Hoa Đảo, nhưng thánh nữ bị trúng độc,
Dược Sư vì muốn cứu thánh nữ, truyền hết chất độc vào người, chỉ có cách luyện
Cửu Âm Chân Kinh mới phá giải được.

Âu Dương Phong uy hiếp Mai Nhược Hoa
buộc Trần Huyền Sanh đánh cắp Cửu Âm Chân Kinh. Sau khi luyện thành Tây Độc lần
lượt tính món nợ cũ với Đông Tà, Nam Đế & Bắc Cái
Chưa có bình luận nào về phim này. Bạn sẽ là người đầu tiên?

Phim cùng thể loại

View: 36395
View: 115877
View: 58523
View: 27313
View: 76885
View: 68773
View: 20704
View: 16617
View: 23078
View: 20547
View: 19760
View: 49522